Mänskligt

Ellinor Lindmark

Om vi ser till att våra barn får en bra start i världen så kommer också världen få en bra start inför framtiden.

Ellinor Lindmark, SW

Projektet Mänskligt innebär ett engagemang som sträcker sig utöver det vanliga livet här i Sverige. Vi på SW har valt att arbeta med utbildning i ett av världens fattigaste länder eftersom vi tror att vår hjälp behövs som mest där. Om vi ser till att barnen får en bra start i världen, så kommer också världen få en bra start inför framtiden. SW startade en egen förskola i Burkina Faso för att dra vårt strå till stacken. Vi driver förskolan med hjälp av lokal personal och som konsult hos SW har Du möjlighet att följa med oss dit!

Som en del av det globala nätverket Yennenga Progress förstärker vi vårt motto att alltid vilja utvecklas! Yennenga Progress matchar sina sociala entreprenörers initiativ med rätt kompetens och nätverk för att skapa bästa förutsättningarna för verksamheterna att lyckas. Och det är därför vi erbjuder våra konsulter att åka iväg som volontärer: vi vill skapa förbättring och sprida ett budskap; att man med små medel och ett stort hjärta kan hjälpa andra människor till en bättre livssituation. Om vi gör det så kommer förhoppningsvis fler att göra det. Och då kan vi tillsammans skapa en bättre värld.

Ett engagemang som sprider sig

När du får möjlighet att se en annan del av världen och uppleva hur livet kan vara för andra människor förändras ditt sätt att agera och tänka. Vi undrar hur just du skulle utvecklas av en sådan här resa? Vilka erfarenheter får du? Hur påverkas ditt liv?

Om Yennenga Progress

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för hållbar och långsiktig utveckling i världen. Medlemmarna, som vi på SW och personer som Eugenie, är en sammanslutning av personer och verksamheter med en gemensam vision om positiv samhällsutveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi utgår ifrån lokala, konkreta, och ofta akuta frågor. Med hjälp av resultat och erfarenheter från dessa verksamheter, kan vi sprida det goda exemplet och skapa långsiktig förändring. Yennenga Progress blir navet för samverkan, utveckling och forskning, så att vi gemensamt kan skapa referensverksamheter inom våra olika ämnesområden, för såväl myndigheter som privata initiativ.

Om förskolan

Det är till de allra minsta barnen som vi kan skänka goda värderingar, hög inlärningsförmåga, miljöhänsyn, demokratiskt tänkande, medvetande om vikten av en god hälsa och hygien. Tillsammans med den burkinska förskolläraren Eugenie Kompousbeogo startar vi nu en förskola i den lilla staden Ziniare i Burkina Faso. Eugenie arbetar efter en för Burkina Faso ny pedagogisk modell. Att lära sig en ny arbetsmetod och pedagogik tar lång tid, då man enbart har erfarenhet av en skola som mekaniskt förmedlar en teoretisk kunskap. Ett sådant nytt sätt att tänka kan man inte förmedla under kort tid, utan det kräver ett långsiktigt arbete.

Eugenie Kompousbeogo

Om barnen får möjlighet till skolutbildning får de också de redskap de behöver för att senare i livet kunna få arbete och bidra till den gemensamma utvecklingen av landet.

Eugenie Kompousbeogo

Ansvarig lärare på förskolan i Ziniaré

Upplev tillvaron i dessa videos

Burkina Faso

2014

Burkina Faso

2013

Senya Bereku, Ghana

2012

Senya Bereku, Ghana

2011

Cusco, Peru

2010

Se våra foton från våra besök

Vill du följa med?

Vi besökte nyligen vår förskola och åker snart dit igen. Är du intresserad av att följa med till Burkina Faso? Då vill vi att du uppfyller följande kriterier:

  • Anställd på SW in Scandinavia AB.
  • Du har förmåga att ta ansvar.
  • Du dokumenterar resan via text, bild och film.
  • Du berättar om din resa på olika konsult- och kundaktiviteter.
  • Din ansökan ska innehålla varför just du ska få åka till Burkina Faso och vad du hoppas kunna bidra med.

Maila in din ansökan

Vi kommer att gå ut med information när det är dags att söka till vårt projekt. De sökande meddelas via mail.