Koncernen

SJR in Scandinavia AB

SW in Scandinavia AB ingår i SJR Koncernen med SJR in Scandinavia AB som moderbolag. SJR koncernen introducerades på Nasdaq OMX First North den 6 mars 2007.

Handeln sker via Stockholmsbörsens handelssystem Inet. Den bedrivs på samma elektroniska sätt som hos de börsnoterade företagen. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolaget utan det görs av bolagets Certified Adviser Avanza. Certified Adviser Avanza ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på First North samt att bolaget följer First Norths regelverk och de informationskrav som finns där i.

ISIN-cod: SE0000693616
Kortnamn: SJRB

Ogunsen

Inom SJR koncernen ingår även Ogunsen som erbjuder högkvalitativa rekryterings- och interimslösningar på management och tyngre specialistnivå för privat och offentlig sektor inom kompetensområdena IT, Executive samt Finance & Legal.