Värderingar och värdeord

Mod

Samarbete

Respekt

Hjälpsamhet

Våra värdeord är ord som följer varje medarbetare på SW dagligen. Vi arbetar mycket med våra värderingar och värdeord för att hela tiden sträva mot att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Är vi det kommer vi också få branschens mest nöjda kunder.

Respekt

Respektera och acceptera dina kollegor, våra kunder och våra konsulter. Vi vill ha ett öppet klimat där man inte är rädd för att tala om för sina kollegor och sin chef vad man tycker och tänker. Vi ska också vara lyhörda inför våra kunders och konsulters behov och respektera deras önskemål. När vi når detta mål kommer vi per automatik att utvecklas mer som individer och som företag.

Miljöpolicy

Att bidra till en bättre miljö. D.v.s. källsortera, släcka lampor och i möjligast mån resa miljövänligt. Detta innebär även att du som medarbetare ska läsa igenom vår miljöpolicy.

Mänskligt

Vårt mål och syfte med projektet Mänskligt är att vi vill skapa förbättring och sprida ett budskap; att man med små medel och ett stort hjärta kan hjälpa andra människor till en bättre livssituation. Om vi gör det så kommer förhoppningsvis fler att göra det. Och då kan vi tillsammans skapa en bättre värld.

Hjälpsamhet och Samarbete

Att alltid hjälpa varandra och bidra till en bra stämning på kontoret. Att hjälpa koncernen och bidra, om möjligt, med resurser till alla tre bolagen. Att hela tiden förstå och sträva efter att alla kollegor är lika mycket värda.

Kvalitet

Att hela tiden arbeta efter våra processer som leder till att vi levererar en kvalitet som ska vara svårslagen. Våra kunder och konsulter ska uppleva ett personligt bemötande som är unikt.

Jämställdhet/ Mångfald

Att vi hela tiden arbetar för mer jämställd fördelning av kvinnor och män i olika arbeten och på olika positioner. Jämställdhet handlar om lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män och att vi hela tiden strävar efter mångfald på arbetsplatsen.

Frihet under ansvar

Att med egen förmåga avgöra när det är viktigt att jobba över och när man kan gå tidigare. Detta möjliggör även arbete hemifrån. Vi litar på att vår personal gör sitt yttersta för att uppnå sina mål, sköta sina arbetsuppgifter och göra det som är bäst för företaget.

Mod

Att våga i sitt arbete. Att våga tänka utanför boxen. Att våga vara sig själv. Varje händelse döljer en positiv möjlighet, bara du har modet att se efter.