Vill du att ert företag ska växa?

Bra, då har du kommit rätt!

Bemanning/ Konsultverksamhet

Effektivt

Det är effektivt att anlita SW. Vi levererar alltid med kvalitet till våra kunder, oavsett längden på projektet. Vår höga nivå bygger på vårt stora nätverk blandat med vår kunskap och fingertoppskänsla. Det ska gå snabbt att bemanna, även fast det tar tid att bygga relationer. Det är just den ekvationen vi är bra på. Kvalitativ effektivitet.

Vi frågar därför vet vi

Vi frågar för att veta, på riktigt. Känner vi våra kunders behov och våra kandidaters kompetens kommer vi att lyckas.

Ständig utveckling

SW:s snabba tillväxt beror inte på att vi har flest kunder eller bredast verksamhet, utan på engagerade medarbetare som vill att företaget ska växa och som vill vara delaktiga i företagets utveckling. På SW arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra våra processer genom att inkludera alla inblandade. Strävan mot att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare bygger lika mycket på våra konsulters medverkan som våra kunders och medarbetares arbete.

Rekrytering

Varför ska ni anlita oss?

Kunskap är nyckeln till vår verksamhet. Därför frågar vi – för att veta på riktigt. För att lösa kundens utmaningar behöver vi få inblick i verksamheten. För att presentera de främsta i branschen måste vi attrahera dem och veta vad de drömmer om. Alltså: känner vi våra kunders behov och våra kandidaters kompetens så kan vi leverera de bästa matchningarna. Vi fortsätter att fråga.

Ett mänskligt företag

Våra konsultchefer är dedikerade till att uteslutande arbeta med och för våra konsulter, vilket ger kontinutet och kvalitet till våra kunder. SW tar också ett socialt ansvar i tredje världen. Vårt projekt Mänskligt är en del i arbetet med att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Vår kunskap – Er trygghet

 • Auktorisation – vi är ett auktoriserat bemanningsföretag
 • ISO, certifierade för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001
 • Genom våra nätverk når vi 90 % av de jobbsökande
 • Det är viktigt att vara långt fram i sociala medier samt nätverksbyggande. Det här gör vi både tillsammans med kunder och för våra kunder
 • Garanti

Vår arbetsmodell

Vår rekryteringsprocess följer vår ISO-process i kvalitet. Självklart gör vi en gedigen bakgrundskontroll på våra kandidater, men det är minst lika viktigt att vi får in framtida medarbetares värderingar. Vi vet att värderingar är viktigt både för företag och den enskilda individen.

Här är ett par exempel på frågor vi ställer:

 • Vilka värderingar är viktiga för just dig? Vilka värderingar behöver finnas på en arbetsplats anser du?
 • Finns det värdeord som följer dig i din vardag?
 • Vad gör en person engagerad?

Vår rekryteringsprocess

1

Kravprofil

En rekryteringskonsult och en kundansvarig från SW kommer ut på plats hos vår kund och gör en analys av den aktuella tjänsten och företagets verksamhet. Oavsett om det är ett konsultuppdrag eller en rekrytering så gör vi en gedigen kravprofil innefattande behov och kompetensprofil. Den kravprofil som gjorts löper sedan som en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess.

2

Annons

Utifrån kravprofilen skriver rekryteraren en säljande och inbjudande annons som vi sedan publicerar hos våra olika annonsörer och på sociala medier.

3

Matchning

Utifrån kravprofilen gör SW en strukturerad kartläggning via vårt eget nätverk, annonsering, aktiv search, sociala medier och kandidathantering.

4

Urval marknadsaktiviteter

Vid önskemål från kund kan vi också synas i branschtidningar eller våra dagstidningar. Vi syns på mässor och är aktiva i sociala medier.

5

Intervju

De kandidater som bäst matchar kravprofilen bjuds in till fysiska djupintervjuer hos SW. Intervjun följer en beprövad metodik och dokumenteras skriftligt. Vi träffar alltid potentiella konsulter och kandidater.

6

Kandidatpresentation

SW presenterar slutkandidater som därefter bokas in på intervju och på överrenskomna tidpunkter hos uppdragsgivaren.

7

Testverktyg

I vissa av våra rekryteringsprocesser rekommenderar vi att använda tester som ett komplement. De tester våra rekryteringskonsulter hjälper till med är Personlighetsformuläret OPQ, MQ och DISC som också är ett personlighetstest som beskrivs med färger. Ytterligare en kvalitetsstämpel är att hela vår rekryteringsprocess är ISO-certifierad enligt ISO 9001.

8

Kvalitetssäkring och uppföljning

På vår slutkandidat tar vi utöver referenser en kreditupplysning från UC. Vi erbjuder även att genomföra en noggrann bakgrundskontroll såsom utdrag ur belastningsregistret, drogtester, screening på sociala medier, personlighetstester och utdrag från bolagsverket. Självklart gör vi kundanpassad screening på våra kandidater efter önskemål.
Uppföljning av kandidat görs kontinuerligt för att säkerställa att allt fungerar enligt önskemål.

Framgången bakom SW

Här kan du fylla i din information och välja önskad bokningstid.

Stephanie Svensson, SW Stockholm

 • Vilken tid?

  Vi kommer återkomma snarast möjligt med en bekräftelse, tills dess så är vald tid preliminär.

 • :